Англи хэлийг
хэдийд ч, хаанаас ч
хялбархан, хямдхан.

Шууд эхлэе